Genalogy
Jag har släktforskat på allvar sedan 1980 och har nu en Släktdatabas med drygt 20 000 individer. Många som jag träffar tror att det mest intressanta är att komma så långt bakåt i tiden som möjligt. Även om jag teoretiskt kan påstå att jag härstammar från Folkunga-ätten, så är jag långt ifrån ensam om detta. Tänk dig själv att för varje generation bakåt som man kommer i sin forskning så fördubblar sig antalet anor, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 osv. Det innebär att i generation nr 25 bakåt i tiden, där Magnus Minnesköld enligt källorna är min ana, så finns det teoretiskt mer anor än vad det fanns innevånare i landet vid den tiden.


- Nej för mig har det varit mycket mer intressant att intervjua äldre släktningar och andra om hur det var förr i tiden och inte minst var och hur man levde. Jag har också besökt många platser där mina förfäder levde och ibland hittat t.ex. rester av en torpgrund samt lite fruktträd och andra tecken på att här har det bott mäniskor. Jag har dokumenterat många intressanta historier och levnadsöden. Här på denna sida kan jag bara illustrera en liten del av den forskning som jag samlat ihop genom åren.


Kort beskrivning av några levnadsöden i vår släkt:


Adolf Salomonsson, dömdes till "watten och bröd" samt straffarbete vid två tillfällen för stölder.

"Han blev dömd för tre enstaka stölder vid olika tidpunkter, en å mark och en i samband med inbrott. Han förklarade sig nöjd med domen och fördes den 17/11 1869 till Karlskrona för tre års straffarbete. Dessutom förlorade han sina medborgerliga rättigheter under 8 år. Vilket bl.a. innebar att han ej hade rätt att rösta eller ta några offentliga förtroendeuppdrag."

 

Clara Mathilda Hag, afled av fosfor från tändstickor efter det att hon blivit gravid genom en "Utomäktenskaplig förbindelse".

"Rådhusrätten meddelade det besked, att som det bifvit ådagalagdt, att Klara Mathilda Hag med vilja förgjort sig sjelf, möter ej hinder derför, att hon ärligen begrafves"


Jöns Gustavsson, knekthöfvitsman som stupade på Kung Sigismunds sida under Slaget vid Stångebro 1598

"Jöns Göstaffson Knechhöffdings Man, denne skött Hertig Carl siälf ihiäl"


Bengt Jönsson, en liten uppteckning af min lefnad

"Jag föddes till wärlden den 23 juli 1785 uti Horns församling och Jonsbo by Fadren var då brukaren Jöns Pettersson och modren Märta Bengtsdotter. år 1787 gick min fader bort i en våd-död"


Länkar till min släktforskning:

 

Antavla Dick Wåhlin

Ortsregister

Personregister

Efternamnsregister

 

Antavla Helena Wåhlin

Ortsregister

Personregister

Efternamnsregister


SLÄKTBOK med 2 401 AnsedlarBildspel med ett litet urval Släktbilder: